Úřední deska

NázevVyvěšeno dne:K sejmutí dne:
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích10.3.201731.3.2018
POZVÁNKA na seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova
Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova
7.3.201713.4.2017
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 20176.3.20171.3.2018
Záměr č.1_20173.3.201719.3.2017
Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 201710.2.20171.3.2017
Návrh rozpočtu 201710.12.201625.12.2016
Oznámení o zahájení řízení10.12.201627.12.2016
Vyhláška č.1_2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů18.11.20165.12.2016
Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy23.9.20168.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina22.9.20168.10.2016
Jmenování zapisovatele pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina27.8.20168.10.2016
Seznam zaregistrovaných kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina18.8.20168.10.2016
Informace o počtu členů volební komise pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina8.8.20168.10.2016
Záměr č.1_20168.8.201623.8.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko za rok 20156.6.201621.6.2016
Závěrečný účet MB za rok 20156.6.201621.6.2016