Kultura

Dětský karneval

V sobotu 6.února 2010 se sál místní tělocvičny v bývalé škole proměnil opět v pohádku. Budovou pobíhaly nejrůznější pohádkové postavičky. Místní totiž znovu uspořádali pro své děti karneval. Mnoho dětí ovšem do Sulkovce přijelo i se svými rodiči a prarodiči i z okolních i vzdálenějších obcí a přijelo jich tolik, že se do sálu všichni sotva vešli. Vždyť už půl hodiny před začátkem si nebylo kam sednout. Mile potěšilo, že čím dál více lidí má chuť se bavit a věnovat se dětem. Rok od roku se také zvedá návštěvnost. Pro děti byla připravena pohádka o Šípkové Růžence, kterou si nachystala naše mládež. Pobavila nejen ty nejmenší, ale i všechny ostatní, stejně jako loni pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků. Mimo to, celé odpoledne také provázelo mnoho dětských soutěží, byla připravena bohatá tombola, občerstvení pro děti i pro dospělé. Poděkování patří všem Vám, kteří jste přišli a také těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci karnevalu.

Pálení čarodějnic

p1080988 Poslední dubnový večer bývá tradičně zasvěcen zvyku tzv. pálení čarodějnic. Ne jinak tomu bylo i 30.dubna 2010 v Sulkovci, kdy se u pergoly na hřišti sešla skupinka dětí spolu s dalšími dospělými a po setmění společně zapálili postavenou hranici a figuríny čarodějnic. Před zapálením vatry si děti i všichni přítomní vyslechly pár řádek o historii a tradici pálení čarodějnic a s nadsázkou byla přítomnými přijata i „obecní vyhláška o pravidlech sletu čarodějnic v obci“. U ohně se také zazpívalo při kytaře, zatancovalo i zabubnovalo. Děti si opekli párky, dospělí ohřáli pár šrútek uzeného v údírně a za příjemné atmosféry ještě něco popili na utužení sousedských vztahů.

Čteme dětem

čteme dětem 2010 O měsíci březnu se mimo jiné také říká, že je to měsíc knihy. Přesvědčit se o tom mohly nejenom děti ze Sulkovce i z Polomi, poté co se zúčastnily setkání spojených s četbou v prostorách bývalé MŠ v Sulkovci. V roce 2009 se totiž naše obec poprvé připojila do celorepublikového projektu „Čteme dětem“ spoluorganizovaného Mikroregionem Bystřicko. Pozvání k četbě dětem tehdy přijali naši milí a vážení hosté páni faráři Jakub Holík z Jimramova a Martin Litomiský z Veselí. Děti si vyslechly úryvky z knihy Jana Wericha, Fimfárum a Antona Saint Exuperyho, Malý princ. V tomto roce se tato akce uskutečnila 25. března a zavítal k nám herec Martin Hak s divadelním představením Africké povídačky, při kterém se zůčastnění např. dozvědeli, co se přihodilo chytrému ptáku Tukarovi, co provedla Moucha Komárovi a vyslechli příběh o nejmenším, ze všech lidí.
Bylo velice potěšující, že se této akce zúčastnilo mnoho děti všech věkových kategorií, ale i celá řada dospělých včetně rodičů, babiček i dědečků. Pro děti byly po čtení připraveny další aktivity, hry a drobné pozornosti. Příjemnou atmosféru setkání dotvářelo také společné posezení, popovídání si či zazpívání písní. Pro přítomné bylo připraveno také drobné pohoštění.